Nominasyon sa mga mahuhusay na barangay, lingkod barangay sa Bulacan, simula na

LUNGSOD NG MALOLOS – Simula na ng nominasyon para sa mga natatanging barangay at lingkod barangay sa Bulacan para sa nalalapit na pagsasagawa ng ika-21 Gawad Galing Barangay (GGB) sa Disyembre 2022.

GOV. DANIEL FERNANDO

Ang Gawad Galing Barangay (GGB) ay isang proyekto sa ilalim ng programang Bulacan Awards Program for Barangay Innovation and Excellence (BAPBIE) na inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan sa bisa ng Panlalawigang Kautusan Blg. 03-T’06 bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga barangay sa kaunlaran ng lalawigan. 

Nakapaloob sa taunang implementasyon ng proyektong ito ang pagpili at pagpaparangal sa kagalingan at kahusayan ng mga barangay mula sa tatlong kategorya: mga Natatanging Gawaing Pambarangay; Natatanging Lingkod Barangay kabilang ang mga Punong Barangay, Kagawad ng Barangay, Kalihim ng Barangay, at Ingat-Yaman ng Barangay; at Natatanging Volunteer Workers kabilang ang mga Barangay Tanod, Mother Leader, Lingkod Lingap sa Nayon, Barangay Health Worker, Barangay Training and Employment Coordinator at Volunteer Group  na maaaring Non-Government Organization, People’s Organization, Civic Organization at iba pa.

Hinihikayat ni Gob. Daniel R. Fernando na makilahok ang may 569 na barangay sa lalawigan maging ang mga nagwagi sa nakaraang parangal ng GGB.

“Bagaman pinakamaliit na yunit ng pamayanan ang mga barangay, hindi po natin matatawaran ang malaking kontribusyon ng mga makabuluhang program na isinasakatuparan sa lalong ikauunlad ng lalawigan. Bunsod nito, umaasa po ako na lahat ng ating mga barangay ay makikiisa sa gawaing ito,” ani Fernando.

Pagkakalooban ang mga magwawagi ng plake ng pagkilala at perang insentibo na P200,000 bawat isa sa limang Natatanging Gawaing Pambarangay; P50,000 sa Natatanging Punong Barangay at tig-P20,000 para sa Natatanging Kagawad ng Barangay, Natatanging Kalihim at Ingat-Yaman ng Barangay at sa mga Natatanging Volunteer Workers at Group.

Maaaring magsumite ng lahok hanggang sa Mayo 23, 2022. Para sa karagdagang impormasyon at pagsagot ng nomination form sa bawat kategorya, tumawag lamang sa Provincial Planning Development Office (PPDO) sa telepono bilang (044) 791 8176 o bumisita sa www.bulacan.gov.ph at www.facebook.com/gawadgalingbarangaybulacan.